Skaidrojums par Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķina kārtības izmaiņām no 01.01.2019

2016.gada nogalē tika veiktas diezgan apjomīgas izmaiņas auto nodokļos, t.sk. atsakoties no Automobiļu un motociklu nodokļa (tika maksāts par transportlīdzekļa pirmreizējo reģistrāciju Latvijā) un automobiļiem jaunākiem par 31.12.2008 Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa (ikgadējais nodoklis) aprēķins sasaistīts ar CO2 emisiju apjomu. Visas šīs izmaiņas stājās spēkā jau ar 01.01.2017, bet daļai tika noteikts divu gadu pārejas periods līdz 01.01.2019. Izmaiņas attiecas uz tiem transportlīdzekļiem, kam sēdvietu skaits nepārsniedz 8+1 vai astoņas pasažieru vietas plus vadītāja vieta.

Pārejas periods tika noteikts, ar nolūku, lai aizsargātu patērētāju intereses, dotu pietiekamu laiku izvērtēt savus pārvietošanās ieradumus, līdzšinējā automobiļa efektivitāti un pieņemt lēmumu par to vai turpināt ar to pārvietoties vai arī nomainīt uz kādu efektīvāku automobili, kas emitē mazāku CO2 apjomu un kvalificējas mazākam nodokļa slogam.

 Sākot ar 01.01.2017. stājās spēkā sekojošas izmaiņas:

 1.       Atcelts Automobiļu un motociklu nodoklis (nodoklis iepriekš tika maksāts veicot tranportlīdzekļa pirmreizējo reģistrāciju Latvijā).

2.       Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši CO2 emisiju apjomam tiem transportlīdzekļiem, kas ir jaunāki par 31.12.2008 un tiks reģistrēti Latvijā sākot ar 01.01.2017. Savukārt tiem transportlīdzekļiem, kas Latvijā jau bija reģistrēti līdz 31.12.2016 un bija jaunāki par 31.12.2008 nodokļa aprēķins saglabājās pēc līdzšinējiem parametriem kā summa nodokļu likmēm par automobiļa pilnu masu, motora tilpumu, jaudu. Tiem transportlīdzekļiem, kam nav pieejami kādi no iepriekš norādītajiem tehniskiem datiem, nodoklis tiek aprēķināts tikai pamatojoties uz transportlīdzekļa pilnu masu.

 Sākot ar 01.01.2019. beidzas pārejas periods un stājās spēkā sekojošas izmaiņas:

1.       Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši CO2 emisiju apjomam visiem transportlīdzekļiem, kas ir jaunāki par 31.12.2008 un ir reģistrēti dalībai ceļu satiksmē Latvijā. Tas nozīmē, ka arī tiem transportlīdzekļiem, kas Latvijā jau bija reģistrēti līdz 31.12.2016 un bija jaunāki par 31.12.2008 nodokļa aprēķins tiek veikts atbilstoši CO2 likmēm nevis kā summa nodokļu likmēm par automobiļa pilnu masu, motora tilpumu, jaudu. Tiem transportlīdzekļiem, kam nav pieejami dati par CO2 emisijām, tas tiek aprēķināts kā summa nodokļu likmēm par automobiļa pilnu masu, motora tilpumu, jaudu. Tiem transportlīdzekļiem, kam nav pieejami kādi no iepriekš norādītajiem tehniskiem datiem, nodoklis tiek aprēķināts tikai pamatojoties uz transportlīdzekļa pilnu masu.  

2.       Visiem tiem automobiļiem, kam motora tilpums ir lielāks par 3500cm3 tiek noteikta papildus fiksēta 300,- EUR nodokļa likme gadā.

 Visām pārējām transportlīdzekļu vecuma grupām Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķins saglabājas bez izmaiņām.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmes transportlīdzekļiem ar pirmo reģistrāciju 01.01.2009 un jaunākiem

CO2 emisiju josla g/km TEN likme EUR/gadā
līdz 50 0
51-95 12
96-115 48
116-130 84
131-155 120
156-175 144
176-200 168
201-250 264
251-300 408
301-350 552
virs 350 756

Infomrācija par Jūsu automobiļa CO2 emisiju apmēru ir iegūstama vairākos veidos:

1. Ja transportlīdzeklis jau ir bijis reģistrēts Latvijā, tad tehniskie dati ir pieejami CSDD e-pakalpojumā, ievadot reģistrācijas numuru

2. Ja transportlīdzeklis nav bijis reģistrēts Latvijā, tad informācija par tehniskajiem datiem ir iegūstama:

2.1. Jautājot tā iepriekšējam īpašniekam ārvalstīs

2.2. Meklējot interneta resursos pēc markas, modeļa, modeļa gada, motora, degvielas veida un transmisijas

2.3. Jautājot attiecīgā zīmola pārstāvim Latvijā