Viedās pilsētas klasteris

(13.03.2020.)

2019.gadā projekta Viedās pilsētas klastera projekta komanda ir apmeklējusi vairākus starptautiskus pasākumus, lai tiktos ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā piemēram, Smart city forums Barselonā un Pasīvo ēku dienas dažādās Vācijas pilsētās. Arī klastera biedri ir aktīvi izmantojuši šo iespēju, apmeklēt dažādus starptautiskus pasākumus, forumus un izstādes. Viedās pilsētas klasteris pirmo reizi iesaistījās “Pasīvo ēku atvērto durvju dienas 2019” pasākuma organizēšanā Latvijā, kas ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem Viedās būvniecības nozarē un norisinās vairāku dienu garumā.

Savukārt nozīmīgs solis viedās mobilitātes attīstībai Viedās pilsētas klasteris 2019.gadā izstrādāja vairākus pētījumus kā “Elektroautomobiļu uzlādes infrastruktūras tīkla attīstības perspektīvas Latvijā” un “Vispārēja salīdzinošā analīze par automobiļu nodokļu likumdošanu Eiropā”, lai veicinātu Zaļā transporta likumdošanas iniciatīvas un to ieviešanu Latvijā,  piedaloties dažādās sanāksmēs, darba grupās un tiekoties ar atbildīgajām institūcijām.

 Vairāk par projektu Viedās pilsētas klasteris skatīt projekta tīmekļa vietnē www.smartcity.lv

Par sadarbības iespējām un  nosacījumiem, lai kļūtu par Viedās pilsētas klastera biedru, sazināties ar projekta koordinatoru Krišjāni Kalnciemu e-pasts: krisjanis.kalnciems@smartcity.lv vai info@smartcity.lv

 ERAF ieguldījums projektā “Viedās pilsētas klasteris” (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017) – 397 402 eiro

Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2020. gada decembris

Maksimālais efekts uzņēmumam no dalības klasteri būs tad, ja klasteri realizējamās aktivitātes sakrīt ar to, kas ir plānots Jūsu uzņēmuma dienas kārtībā!