Viedās pilsētas klasteris

(15.03.2023.)

2022. gada 31. decembrī noslēdzās Viedās pilsētas klastera projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/017. Projekta aktivitātes tika īstenotas laika periodā no 2017. gada 13. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Līgumā apstiprinātās kopējās attiecināmās izmaksas bija 596 669,48 EUR, no kuriem ERAF finansējums bija 78% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 465 402,19 EUR.

Noslēdzoties projektam, kopējās projekta aktivitāšu izmaksas bija 588 192,99 EUR. Uz publikācijas brīdi turpinās noslēguma maksājuma pieprasījuma izskatīšana Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā.

Viedās pilsētas klasteris apvienoja dažādu nozaru komersantus, kuri pārstāv tādas viedās pilsētas darbības virzienus kā viedā enerģētika, viedās ēkas, viedā mobilitāte, viedā infrastruktūra un viedie informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumi.

Projekta ietvaros tika īstenotas aktivitātes, kas veicinātu klastera dalībnieku zināšanu un kompetenču paaugstināšanu, radītu jaunus produktus viedās pilsētas koncepta ietvaros, kā arī veiktu izpēti par viedās pilsētas risinājumiem un tehnoloģijām.

Ne tikai klasteri dalībnieki, bet arī plašāka sabiedrība iegūst no produktiem, kas ir radīti Viedās pilsētas klastera projekta ietvaros:

  • www.ripozali.lv – elektromobilitātes portāls;
  • www.elpo.lv – informatīva vietne par iekštelpu ventilācijas un mikroklimata aspektiem;
  • www.aplusekas.lv – portāls par pasīvajām un A+ klases ēkām.

 

Plašāka informācija par projektu “Viedās pilsētas klasteris” un īstenotajām aktivitātēm ir pieejama projekta tīmekļa vietnē www.smartcity.lv.