Noslēgts līgums par ERASMUS+ projekta īstenošanu

(12.10.2023.)

2023. gada 29. septembrī biedrība “Auto Asociācija” ir noslēgusi līgumu par projekta “Sadarbības veicināšana profesionālās izglītības attīstībai automobiļu remonta nozarē” (projekta Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000160481) īstenošanu. Projekts tiek īstenots ERASMUS+ programmas “Maza mēroga partnerība” ietvaros.

Projekta mērķis ir veidot partnerību, nostiprināt sadarbību un labās prakses apmaiņu, lai veicinātu automobiļu remonta nozarei aktuālo prasmju iekļaušanu izglītības saturā un drošu vidi darbā ar jauno tehnoloģiju automobiļiem. Veidojot sadarbības tīklu, izpētot labo praksi un apzinot automobiļu remonta nozarei aktuālās prasmes, tiek veicināta profesionālās izglītības pielāgošanās jaunākajām darba tirgus prasībām un tiek sekmēts kvalitatīvs profesionālās izglītības piedāvājums.

Sadarbības organizācija Igaunijā ir Autokutseõppe Liit (www.autokutse.ee).

Projektā plānotas trīs aktivitātes:

1)      sadarbības pamatu izveidošana starp Latvijas un Igaunijas automobiļu remonta nozares dalībniekiem (pieredzes apmaiņas braucieni);

2)      automobiļu remonta nozarei aktuālo prasmju iekļaušana Latvijas profesionālo kvalifikāciju prasību saturā, iepazīstot Igaunijas pieredzi;

3)      uzskates materiāla izstrāde par katram profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošiem profesionāliem pienākumiem un drošības prasībām, veicot alternatīvās degvielas tehnoloģijas automobiļu remonta darbus.

Aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2023. gada 01. septembra līdz 2024. gada 31. augustam.

Eiropas Savienības piesaistītais finansējums ir 30 000 EUR, kas tiek piešķirts kā dotācijas maksājums.

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts.

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli.

Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.