Noslēgts sadarbības līgums ar Autokutseõppe Liit MTÜ

(10.11.2023.)

Biedrība “Auto Asociācija” ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Autokutseõppe Liit MTÜ (Igaunija) par projekta “Sadarbības veicināšana profesionālās izglītības attīstībai automobiļu remonta nozarē” (projekta Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000160481) īstenošanu. Projekts tiek īstenots ERASMUS+ programmas “Maza mēroga partnerība” ietvaros.

Igaunijas partnera darbības mērķi arī ir saistīti ar automobiļu remonta nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu, sadarbības veicināšanu starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, nozares tehnoloģiskās un profesionālās attīstības veicināšanu. Tā apvieno profesionālās izglītības iestādes, automobiļu remonta uzņēmumus, profesionālās organizācijas.

Projekta ietvaros kopīgi tiks īstenotas trīs aktivitātes

1)      sadarbības pamatu izveidošana starp Latvijas un Igaunijas automobiļu remonta nozares dalībniekiem (pieredzes apmaiņas braucieni);

2)      automobiļu remonta nozarei aktuālo prasmju iekļaušana Latvijas profesionālo kvalifikāciju prasību saturā, iepazīstot Igaunijas pieredzi;

3)      uzskates materiāla izstrāde par katram profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošiem profesionāliem pienākumiem un drošības prasībām, veicot alternatīvās degvielas tehnoloģijas automobiļu remonta darbus.

Aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2023. gada 01. septembra līdz 2024. gada 31. augustam.

Eiropas Savienības piesaistītais finansējums ir 30 000 EUR, kas tiek piešķirts kā dotācijas maksājums.

 

 

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.