Pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā ERASMUS+ projekta ietvaros

(25.03.2024.)

Projekta “Sadarbības veicināšana profesionālās izglītības attīstībai automobiļu remonta nozarē” (projekta Nr. 2023-1-LV01-KA210-VET-000160481) ietvaros no 2024. gada 08. aprīļa līdz 2024. gada 10. aprīlim notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, ar mērķi iepazīti Igaunijas praksi automobiļu remonta profesionālās izglītības nodrošināšanai, uzņēmumu un izglītības iestāžu sadarbību praktisko iemaņu veidošanā, kā arī veicināt ekspertu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Vizītes laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Tallinas Lasnamē Mehānikas skolas un Kehtnas Profesionālās izglītības centra pieredzi, kā arī apmeklēt uzņēmumus, kas nodrošina darba vidē balstītu praksi.

Nozares eksperti pārrunās tādus jautājumus kā automobiļu remonta mācību programmas, mācību programmu īstenošanas aspekti,  sadarbība starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem prakšu nodrošināšanā, uzņēmumu pieredze prakšu nodrošināšanā un speciālistu piesaistē, nepieciešamās prasmes darba tirgū, eksaminācijas process Igaunijā un citi aktuālie jautājumi.

 

Aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2023. gada 01. septembra līdz 2024. gada 31. augustam.

Eiropas Savienības piesaistītais finansējums ir 30 000 EUR, kas tiek piešķirts kā dotācijas maksājums.

 

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.