VID atklāj pārkāpumus automašīnu tirdzniecības vietās

(29.10.2014.)

Lai novērstu likumpārkāpumus transportlīdzekļu tirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) 2014.gada oktobrī veica vairākus kontroles pasākumus automašīnu tirdzniecības vietās, kuru laikā tika konstatēti dažādi likuma pārkāpumi.
Veicot pārbaudi transportlīdzekļu tirgošanas vietā Maskavas ielā, Rīgā, tika konstatēts, ka piecu uzņēmumu tirdzniecībā atrodas 47 automašīnas, par kurām nav noformēti akti par to pieņemšanu tirdzniecībai, divos gadījumos konstatēts, ka vēl par 47 automašīnām ir noslēgti autostāvvietas nomas līgumi. Konstatēta arī viena fiziska persona, kura nodarbojās ar automašīnu tirdzniecību, bet pārbaudes brīdī nebija reģistrējusi savu saimniecisko darbību. Par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsāktas lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās un pārbaudes tiek turpinātas.

VID  transportlīdzekļu tirgošanas vietā Maskavas ielā, Rīgā pārbaudīja 12 šajā teritorijā izvietotos uzņēmumus. Pārbaužu laikā tika konstatēti dažādu likuma normu pārkāpumi.

  • Piecu uzņēmumu tirdzniecībā atradās 47 automašīnas par kurām nebija noformēti akti par to pieņemšanu tirdzniecībai, līdz ar to par šīm automašīnām nav informācijas Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (turpmāk – CSDD) tirdzniecības reģistrā. Tas norāda uz iespēju slēpt nodokļus, neuzrādot ieņēmumus pilnā apmērā.
  • Divos gadījumos konstatēts, ka vēl par 47 automašīnām ir noslēgti autostāvvietas nomas līgumi., kas ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”, kuri paredz, ka tirdzniecības vietā drīkst atrasties tikai automašīna, kas paredzēta tirdzniecībai.  
  • Neviens no VID pārbaudītajiem komersantiem nebija norobežojis savu auto tirdzniecības vietu, tādejādi komersanti, kuri reģistrējuši CSDD auto tirdzniecības vietas, neievēroja Ministru kabineta noteikumus Nr.876 „Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”.
  • Divos gadījumos konstatēts, ka faktisko saimnieciskās darbības norises vietu komersanti nav reģistrējuši VID kā savu struktūrvienību.
  • Divos gadījumos konstatēts, ka tirdzniecību ar automašīnām veic personas, ar kurām nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

 Veicot pārbaudes, VID konstatēja arī vienu fizisko personu, kura peļņas gūšanas nolūkā sistemātiski un regulāri veica automašīnu iegādi Eiropas Savienības teritorijā, un nodeva automašīnas tirdzniecībai Latvijā auto tirgotājiem, bet pārbaudes brīdī nebija reģistrējis savu saimniecisko darbību likuma noteiktajā kārtībā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsāktas lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.1 panta 2. daļu[1], 165.2 panta[2] un 166.6panta 1.daļu[3]. Pārbaudes tiek turpinātas. Par konstatētājiem pārkāpumiem tiks informēta arī Valsts darba inspekcijai un CSDD.

VID aicina iedzīvotājus, zvanot uz VID diennakts bezmaksas anonīmo uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz e-pasta adresi parkapumi@vid.gov.lv, informēt par iespējamiem pārkāpumiem autoservisos un automašīnu tirdzniecības vietās – nedeklarētiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, par darbiniekiem, ar kuriem nav noslēgts darba līgums, kuriem tiek  tikai daļēji aprēķinātas algas vai pat maksātas tikai „aplokšņu algas” u.c. ar saimniecisko darbību saistītiem pārkāpumiem.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 26558389
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv 


[1] LAPK 155.1 panta 2. daļa. Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana
[2] 165.2 pants.  Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana.
[3] 166.6.pants 1.daļa. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana.