Baltijas valstu auto asociāciju vadītāji tiekas Tallinā, lai pārrunātu nozares aktualitātes un apmainītos ar labās prakses piemēriem

(29.04.2015.)

Šī gada 23.aprīlī Tallinā notika Baltijas valstu auto nozari pārstāvošo asociāciju regulārā tikšanās. Savu valstu tirgus attiecīgi pārstāvēja Latvijas Auto Asociācija (AA), Lietuvas Auto uzņēmēju asociācija (LAA), un Igaunijas Auto tirdzniecības un servisu uzņēmumu apvienība (AMTEL). Šādas tikšanās tiek organizētas regulāri, jau vairākus gadus, lai rastu iespēju klātienē pārrunāt nozares aktualitātes, apmainītos ar labās prakses piemēriem un meklētu kopīgus risinājumus tirgos esošajām problēmām.

Tikšanās laikā galvenās pārrunātās aktualitātes bija ēnu ekonomikas situācija auto tirdzniecības un servisu nozarē, nodokļu atšķirības, kā arī diskutēti to iespējamie attīstības scenāriji. Jāatzīst, ka Igaunija ir ievērojami virzījusies uz priekšu, lai mazinātu ēnu ekonomikas ietekmi auto nozarē. AMTEL kā pirmā no Baltijas valstīm 2011.gadā uzsāka virsbūvju servisu sertifikāciju, nosakot virkni atbilstības kritēriju, kas jāizpilda uzņēmējiem. Pa šo laiku ir tikuši sertificēti un uzņemti asociācijā 38 virsbūvju remonta servisi, kas ir ne tikai spējīgi sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, bet arī veikt atbilstošas nodokļu nomaksas valsts budžetā. Jāatzīmē, ka Igaunijas servisu tirgus ir ievērojami mazāk sadrumstalots nekā Latvijā un minētie 38 servisi ir spējīgi apkalpot gandrīz 50% no visām apdrošinātāju veiktajām izmaksām. 2013.gada nogalē pēc AMTEL iniciatīvas tika sākta arī automobiļu tirdzniecības nozares sakārtošana, veicot patērētāju izglītošanu, kā arī šogad uzsākot tirdzniecības vietu sertifikāciju. Uz šo brīdi ir veikta 48 tirdzniecības vietu sertifikācija. Šī atbilstības novērtējuma laikā tiek veikta tirdzniecībā esošo automobiļu odometru un vēstures pārbaudes, tiek novērtēta PVN un algu nodokļu nomaksa u.c. kritēriji. Tuvākajā nākotnē ir paredzēts sertifikācijas prasību iestrādāt arī normatīvajos aktos, piemēram, saistībā ar publisko iepirkumu un privilēģijām automobiļu reģistrācijā. Visas šīs iniciatīvas notiek ar Igaunijas Nodokļu departamenta, Automobiļu reģistrācijas departamenta un Patērētāju tiesību aizsardzības departamenta lielu atbalstu un tiešu iesaisti. AMTEL tirgus sakārtošanas iniciatīvās saņem atbalstu arī no Vides, Ekonomikas, Finanšu ministrijām.

Latvijas Auto Asociācija aktualizēja jautājumu par valstu pievienošanos ES klimata un enerģētikas politikai 2030 un šī lēmuma konsekvencēm auto nozarei. Kā zināms, tad Baltijas autoparki ir ar lielu vidējo vecumu, dominējošām vidējo, lielo un apvidus klasēm, kas nozīmē lielus degvielas patēriņus, lielus CO2 izmešus un tādēļ arī lielu potenciālu to samazināšanā. AMTEL informēja, ka Igaunijas valdībā tiek diskutēts par degvielas akcīzes nodokļa būtisku celšanu, lai tādējādi stimulētu ekonomiskāku automobiļu iegādi. Zināmā mērā tas nozīmētu līdz šim neesošā ekspluatācijas nodokļa ieviešanu. Visu tirgu pārstāvji bija vienisprātis, ka vairāku iemeslu dēļ šis nav labākais un ilgtspējīgākais problēmas risinājums un daudz precīzāks rezultāts būtu iespējams ar nodokļa piesaisti konkrētā auto CO2 izmešiem. AA informēja kolēģus, ka jau ilgstoši nodarbojas ar šo projektu un ir veikti apjomīgi aprēķini, tāpēc būtu gatava to noprezentēt pārējām asociācijām. Šis būtu labs precedents, kad nozaru asociāciju cieša sadarbība varētu sekmēt arī atbildīgo ministriju komunikāciju un nodokļu harmonizāciju Baltijas līmenī.