Viedās pilsētas klasteris

(14.02.2017.)

Biedrība “Auto Asociācija” kā Viedās pilsētas klastera dibinātājs 2017. gada 13. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Viedās pilsētas klastera projekta ieviešanu (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017). Projekta attiecināmās izmaksas ir 509 490 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms ir 397 402,20 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada februāra līdz 2019. gada decembrim.

Projekta apraksts: Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city konceptu.

Smart city ir plašs viedās urbānās attīstības starpnozaru koncepts, kam nav vienas vispāratzītas definīcijas, tomēr pazīstamākie šī attīstības koncepta skaidrojumi ietver sevī virkni līdzīgu parametru. Proti, viedajās pilsētās ir plaši sastopamas viedas tehnoloģijas vismaz 5 no apakšnozarēm, kuras ViP klasteris un tā dalībnieki un partneri pārstāv:

 • Viedā enerģētika;
 • Viedās ēkas;
 • Viedā mobilitāte;
 • Viedā infrastruktūra un vides tehnoloģijas;
 • Viedie informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) risinājumi;

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par jaunu viedās pilsētas risinājumu, tehnoloģiju un produktu radīšanas virzītājspēku Latvijā:

 • pārstāvot ievērojamu dažādu viedās specializācijas jomu komersantu skaitu,  
 • uzkrājot lielu apjomu specifisku zināšanu par viedajām pilsētām
 • un, nododot tās komersantiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un eksportam,

radot vismaz eksporta 15% pieaugumu klastera uzņēmumu eksporta rādītājos 3 gadu laikā.

Projekta aktivitātes:
ViP klastera projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas galvenās aktivitātes, kurās klastera dalībnieki ir gan gala labuma saņēmēji, gan arī kopīgās aktivitātes, kurās iegūst visi klastera dalībnieki:

 • Perspektīvāko ārvalstu tirgu identificēšana un padziļināta izpēte
 • Perspektīvāko R&D virzienu identificēšana, sadarbībā ar klastera pētnieciskajiem partneriem
 • Klastera partneru apmācību vajadzību identificēšana produktivitātes celšanai (procesu audits/ prasmju audits)
 • Perspektīvāko nozaru tehnoloģiju attīstības monitorings/ ikmēneša elektronisko biļetenu sagatavošana par viedās pilsētas jomas aktualitātēm un iespējām
 • Klastera starptautiskā sadarbības pasākumi ārvalstu partneru tīkla izveidei
 • Viedās pilsētas produktu un pakalpojumu finansēšanas risinājumu izpēte
 • Domnīcas un likumdošanas iniciatīvu radīšana
 • Kopēju viedās pilsētas produktu radīšana
 • Informatīvie un publicitātes pasākumi

Pasākumu ietvaros viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma ietvaros var saņemt atbalstu kā de-minimis atbalstu ne vairāk kā 30 000 euro ERAF finansējuma apmērā

Sasniedzamie rezultāti:

 • Vismaz 6% liels ikgadējs kopējo klastera partneruzņēmumu apgrozījuma pieaugums
 • Vismaz 5% liels ikgadējs kopējo klastera partneruzņēmumu eksporta apjoma pieaugums
 • Vismaz 5% liels ikgadējs kopējo klastera partneruzņēmumu pieaugums rādītājā – “apgrozījums uz 1 darbinieku”
 • Īstenoti vismaz 5 plaši apmeklēti sabiedrības informēšanas pasākumi un panākts klastera partneru kopējo darbavietu skaita pieaugums vismaz par 3% gadā

Klastera dibinātājs:  Biedrība “AUTO ASOCIĀCIJA”

Dalībnieki:
SIA AEROC / SIA THERMEKO / SIA J KOKŠĶIEDRA / SIA ALINA / SIA SQUALIO CLOUD CONSULTING / SIA TIMESAVING / SIA EUROSCREEN / SIA LATVĀŅI / SIA BALT BRAND / AS KOMFORTS / SIA COMPAQPEAT / SIA NPK EXPORT / SIA CTEX / SIA GENERAL ENERGY GROUP / SIA GREEN LIGHT CONSULTING / SIA TRANSFOELECTRIC / SIA MŪSA MOTORS RĪGA / SIA EVA SISTĒMAS / SIA TERMEX / SIA CMB / SIA MADE ARHITEKTI / SIA VIRTU / SIA FARELS SOLUTIONS / SIA 4SMARTSTREETS

Pētniecības Partneri:
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE / VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS / TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBAS FORUMS

Maksimālais efekts uzņēmumam no dalības klasteri būs tad, ja klasteri realizējamās aktivitāte sakrīt ar to, kas ir plānots Jūsu uzņēmuma dienas kārtībā!