Preču zīmju pretlikumīga izmantošana

Bieži vien automobiļu servisa un tehniskā remonta uzņēmumi gan izkārtnēs pie uzņēmumiem, gan savās reklāmās un interneta mājas lapās ļaunprātīgi izmanto automobiļu apzīmējumus – preču zīmes. Šādām darbībām ir viens mērķis – maldināt savus klientus, lai patērētāji lietoto automobiļu apzīmējumu, piedāvātās preces un sniegtā pakalpojuma kvalitāti uztvertu kā tādu, kas saistīti ar izmantoto preču zīmi.

Lai komersanti – automobiļu servisa un tehniskā remonta uzņēmumi - Latvijas Republikā būtu tiesīgi izmantot automobiļu ražotāju preču zīmes, ir nepieciešams saņemt pilnvarotā auto tirgotāja rakstveida atļauju par attiecīgās preču zīmes lietojumu uz precēm, to iesaiņojuma, preču pavaddokumentācijā, preču vai pakalpojuma reklāmā vai citā saimnieciskā darbībā ar attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem.

Automobiļu servisa un tehniskā remonta uzņēmumiem, kuri nav ieguvuši attiecīgā ražotāja pilnvarojumu, ir aizliegts komercdarbībā lietot automobiļu preču zīmes un jebkuru automobiļu preču zīmei identisku apzīmējumu!

Klientiem, saņemot preces un pakalpojumus automobiļa servisa un tehniskā remonta uzņēmumos, kuri nelikumīgi izmanto automobiļu preču zīmes, tiek liegtas iespējas saņemt drošas un kvalitatīvas preces un pakalpojumus.